30 jul. 2021   ” bashofu

29 jul. 2021   ” bamboo motif

28 jul. 2021   ” knitting

27 jul. 2021   ” kakishib floor + leach cair (space design)

26 jul. 2021   ” ironbar + woodball 

25 jul. 2021   ” tokonoma

24 jul. 2021   ” shop

23 jul. 2021   ” kaika

22 jul. 2021   ” view from nagara bridge

21 jul. 2021   ” handmade string (getto)

20 jul. 2021   “with a okinawa mango

19 jul. 2021   ” shop

18 jul. 2021   ” shop

17 jul. 2021   ” shop

16 jul. 2021   ” form

15 jul. 2021   ” yesterday

14 jul. 2021   ” form

13 jul. 2021   ” akita inu

12 jul. 2021   ” basket from aomori

11 jul. 2021   ” tsubomi

10 jul. 2021   ” shop

09 jul. 2021   ” ishisara 

08 jul. 2021   ” kakishibu toso

07 jul. 2021   ” keyaki at nosecho

 

06 jul. 2021   ” visitor

 

05 jul. 2021   ” tiger lily “ 

04 jul. 2021   ” glasses “ 

03 jul. 2021   ” before changing “ 

02 jul. 2021   ” space cordinetion project “ 

01 jul. 2021   ” shop garden

30 jun. 2021   ” am 11:25

29 jun. 2021   ” shop

28 jun. 2021   ” sanage hai “

27 jun. 2021   ” kinshi nanten

26 jun. 2021   ” chayamachi

25 jun. 2021   ” view

24 jun. 2021   ” banpaku

23 jun. 2021   ” salon entrance

22 jun. 2021   ” fu-ran

21 jun. 2021   ” detail

20 jun. 2021   ” getto

19 jun. 2021   ” shop

 

18 jun. 2021   ” object

17 jun. 2021   ” indigo dyed

15 jun. 2021   ” shopgarden

14 jun. 2021   ” shirushi

13 jun. 2021   ” shop

12 jun. 2021   ” shop

11 jun. 2021   ” oyatsu

10 jun. 2021   ” tsukuroi